top of page

חיים בר מהרצליה פיתוח - התקנת דלת דורמקס עם קודן

חיים פנה אלינו אחרי שפנה לכמה חברות שלא רצו לקחת את הפרויקט.

הוא רצה להפוך את הדלת מפתיחה החוצה לפתיחה פנימה וחיפש דלת עם קודן בנוי ולא עם מערכות חיצוניות.

ביצענו תכנון הנדסי למשקוף מיוחד, הרחבנו טיפה את הדלת והתקנו משקוף מאד מיוחד שחבק את המשקוף הקיים בצורה מושלמת.

ראו את שלבי התכנון והתוצאה הסופית. (בוצע ביום אחד)

מראה הדלת מחוץ לבית
נפתחת החוצה

הדלת לפני התכנון

מראה הדלת מתוך הבית
נפתחת החוצה

חיים בר (4).jpeg

שלבי ההרכבה

ההרכבה המיוחדת דרשה תכנון ייחודי למשקוף שיחבוק את הקיר ואת המשקוף הקיים תוך שמירה על השיש מחוץ לבית.

הרכבת ניצב הצירים וההכנה לחשמל

WhatsApp Image 2022-01-07 at 10.37.28.jpeg

התחלת ההרכבה של המשקוף

WhatsApp Image 2022-01-07 at 10.37.26 (8).jpeg

שלבי היציקה

ההרכבה המיוחדת דרשה תכנון ייחודי למשקוף שיחבוק את הקיר ואת המשקוף הקיים תוך שמירה על השיש מחוץ לבית.

יציקת המשקוף בבטון

WhatsApp Image 2022-01-07 at 10.37.29.jpeg

הוספת סופרהייטק לחיזוק המשקוף

WhatsApp Image 2022-01-07 at 10.37.27 (4).jpeg

בדיקת המערכת לפני תליית הדלת על הצירים

לפני תליית הדלת על הצירים, אנחנו מבצעים בדיקה לתפעול המנעול החכם והקודן.

בדיקת תפעול המנעול החכם

התוצאות הסופיות

המשקוף מכסה את השיש מחוץ לבית בצורה מושלמת והדלת נראית מעולה.

מראה מתוך הבית - הדלת נפתחת פנימה

WhatsApp Image 2022-01-07 at 10.38.00 (2).jpeg

מראה מחוץ לבית - הדלת נפתחת פנימה

WhatsApp Image 2022-01-07 at 10.38.00 (4).jpeg

המראה מתוך הבית

המשקוף מכסה את המשקוף גם מתוך הבית.

מראה מתוך הבית - הדלת נפתחת פנימה

WhatsApp Image 2022-01-07 at 10.38.00 (3).jpeg
WhatsApp Image 2022-01-07 at 10.38.00 (2).jpeg
bottom of page