top of page

הדלתות המודרניות

דלתות כניסה חכמות צבועות בתנור בעיצוב קליל ואוורירי בשילוב פסים דקורטיביים בשלל גרסאות
ומערכת הנעילה החכמה של דורמקס

מנעול איטלקי הטוב בעולם
ללא תלות בסוללות
קודן או טביעת אצבע ייחודיים הבנויים אינטגרלית בדלת
שלושה צ'יפים לפתיחה בנגיעה
פתיחה מהירה מתוך הבית
מתחברת לכל מערכת בית חכם
מתחברת לכל מערכת אינטרקום
אפשרות חיבור אפליקציה לנייד
ננעלת עצמאית
ללא תלות בצילינדר
מתאימה לשומרי שבת
עובי הכנף כ - 70 מ"מ
מילוי צמר סלעים לבידוד משופר
בידוד תרמי משופר
בידוד אקוסטי משופר

DM308DUBLE.png
קודן 13.6.2021.png
DM338.png

DM338

פסים ברבעים

דלת חכמה בשילוב פסי נירוסטה בחלוקה לרוחב בשילוב ידית משיכה מדגם

817-NSL-1500

DM332.png

DM332

עליון ותחתון

דלת חכמה בשילוב פסי נירוסטה בעליון ותחתון בשילוב ידית מדגם

198-NSL-800

DM328.png

DM328

המדלגים

דלת חכמה בשילוב פסי נירוסטה במרכז, בעליון ובתחתון בשילוב ידית מדגם

810-NSL-1000

DM324.png

DM324

המקטעים

דלת חכמה בשילוב פסי נירוסטה לאורך במקטעים בשילוב ידית מדגם

810-NSL-1000

DM327.png

DM327

מקצה לקצה

דלת חכמה בשילוב פסי נירוסטה במרכז, בעליון ובתחתון בשילוב ידית מדגם

199-NSL-800

DM319.png

DM319

סדרת דלתות אלגנטיות

דלתות חכמה בשילוב של אלמנטים עיצוביים בסגנונות עיצוב חופשי שלוקט במהלך שנים של בחינת השוק הישראלי

DM313BLUE.png

DM313

הקשתית

דלת חכמה בשילוב פסי נירוסטה קשתיים, וידית קשתית מדגם

710-NSL-1300

DM311.png

DM311

המובלטת

דלתות חכמה בשילוב פסים מובלטים לרוחב בשילוב ידית מדגם

810-NSL-1000

DM336.png

DM336

פסים בצד הצירים

דלת חכמה בשילוב פסי נירוסטה בצד הצירים בשילוב ידית משיכה מדגם

817-NSL-1500

DM337.png

DM337

השלישייה

דלת חכמה בשילוב פסי נירוסטה במרכז בשילוב ידית משיכה מוארכת מדגם

810-NSL-1000

DM335.png

DM335

החמישייה

דלת חכמה בשילוב פסי נירוסטה במרכז בשילוב ידית משיכה מוארכת מדגם

198-NSL-600

DM329.png

DM329

המעוגלים

דלת חכמה בשילוב פסי נירוסטה לאורך המעוגלים בזווית קטנה

ניתן לשלב ידית משיכה מכל דגם

DM325.png

DM325

שני פסים בצד הצירים

דלת חכמה בשילוב פסי נירוסטה בצד הצירים בשילוב ידית מדגם

810-NSL-1000

DM322.png

DM322

סדרת דלתות אלגנטיות

דלתות חכמה בשילוב של אלמנטים עיצוביים בסגנונות עיצוב חופשי שלוקט במהלך שנים של בחינת השוק הישראלי

DM314.png

DM314

המשולבת

דלת חכמה בשילוב פסי נירוסטה ישרים, ופסים רוחביים עם ידית מדגם

810-NSL-1000

DM305.png

DM305

פסים בצד הצירים

דלתות חכמה בשילוב פסי נירוסטה בצד המנעול בשילוב ידית מדגם

817-NSL-1500

DM323

DM323

פסים לאורך

דלת חכמה בשילוב פסי נירוסטה לאורך בשילוב ידית משיכה מוארכת מדגם

810-NSL-1000

DM333W.png

DM333W

השמינייה

דלת חכמה בשילוב פסי נירוסטה במרכז בשילוב ידית משיכה מוארכת מדגם

810-NSL-1000

DM331.png

DM331

עליון תחתון רוחב

דלת חכמה בשילוב פסי נירוסטה בעליון ותחתון בשילוב ידית מדגם

817-NSL-1000

DM330.png

DM330

המדורגים

דלת חכמה בשילוב פסי נירוסטה לאורך בצורה מדורגת בשילוב ידית מדגם

810-NSL-1500

DM317.png

DM317

פסים בצד המנעול

דלת חכמה בשילוב פסי נירוסטה בצד המנעול בשילוב ידית מדגם

810-NSL-1000

DM313.png

DM313

המשולבת

דלת חכמה בשילוב פסי נירוסטה קשתיים, ופסים רוחביים עם ידית מדגם

810-NSL-1500

DM301.png

DM301

הרוחביים הקלאסיים

דלת חכמה בשילוב פסי נירוסטה רוחביים, עם ידית מדגם

810-NSL-1500

DM303.png

DM303

התשעייה

דלת חכמה בשילוב פסי נירוסטה בשני מקבצים, ופס רוחבי עם ידית מדגם

810-NSL-1000

DM330DUBLE.png

DM330

המדורגים כנף וחצי

כל הדלתות המוצגות באתר יכולות להגיע גם בגרסת דלת וחצי או דלת כפולה

(דו כנפית)

DM326DUBLE.png

DM326

פסים מדורגים לרוחב

כל הדלתות המוצגות באתר יכולות להגיע גם בגרסת דלת וחצי או דלת כפולה

(דו כנפית)

DM315DUBLE.png

DM315

אסימטרי כנף וחצי

כל הדלתות המוצגות באתר יכולות להגיע גם בגרסת דלת וחצי או דלת כפולה

(דו כנפית)

DM337DUBLE.png

DM337

השלישייה כנף וחצי

כל הדלתות המוצגות באתר יכולות להגיע גם בגרסת דלת וחצי או דלת כפולה

(דו כנפית)

DM332DUBLE.png

DM332

עליון ותחתון

כל הדלתות המוצגות באתר יכולות להגיע גם בגרסת דלת וחצי או דלת כפולה

(דו כנפית)

DM302DUBLE.png

DM302

אסימטרי קשתי

כל הדלתות המוצגות באתר יכולות להגיע גם בגרסת דלת וחצי או דלת כפולה

(דו כנפית)

bottom of page