top of page

איך לקחנו דלת כניסה רגילה של חברת רב בריח והפכנו אותה לדלת כניסה חכמה תוך שהלקוחות מגדילים את פתח הכניסה לדירה, הן ברוחב והן בגובה.

סיון ואסף רכשו דירה חדשה שכבר הותקנה בה דלת כניסה של חברת רב בריח, הם נכנסו לשיפוץ בבית והחליטו להחליף את הדלת הכניסה ולשנות את הכניסה לדירה.

החיפוש של סיון ואסף אחר הדלת האידיאלית שתתאים להם טכנולוגית היה ארוך מסתבר. החברות השונות מציעות הרבה פתרונות יפים, אך אף אחת מהחברות לא הצליחה לתת פתרון של מנעול מסיבי וחכם הבנוי אינטגרלית בדלת עד שהם ראו את הפרסום שלנו בפייסבוק, משם, הכל הסטוריה.
 

זה רק נראה מפחיד, אבל כל העבודה בוצעה ביום אחד. להלן הסבר על השלבים שבוצעו.

 

בשלב הראשון - הכנת הפתח;

פרוק המשקוף הקיים, פרוק הריצוף באזור הדלת והגדלת פתח האור - 3 שעות עבודה של הקבלן.

 

בשלב השני;

התקנת משקוף בניה עם ההכנות לקליטת חיווט חשמלי - מתח נמוך, 1.5 שעות.

 

בשלב השלישי;

יציקת המשקוף - 2 שעות והמתנה לייבוש - 3 עד 4 שעות.

 

בשלב הרביעי

התקנת הדלת - 3 שעות כולל התקנת המערכת והפעלתה.

 

יום אחד אינטנסיבי וזהו.

לפעמים לא ניתן לסיים הכל ביום אחד, אז באים ביום אחר לביצוע החיבור החשמלי וכיוונים אחרונים..

הדלת חייבת להיות מותקנת באותו היום כדי שניתן יהיה לנעול את הבית / דירה.

1.jpeg
3.jpeg
4.jpeg
5.jpeg
6.jpeg
bottom of page