top of page

סוגי הצירים בדלתות כניסה ודלתות פנים

צירים לדלת כניסה מפלדה - פלדלת

צירי פייפ לדלת כניסה מפלדה - פלדלת
גביע.png

ציר ארבעה חלקים לדלת כניסה בסגנון פלדלת השכיח ביותר בישראל

ציר הבנוי מארבעה חלקים עיקריים, שני עוגנים המתחברים בהברגה למשקוף, עוגן ראשי המתחבר לתושבת הצירים שבדלת ופין מחבר שעובר דרך שלושת החלקים ומחבר אותם יחדיו תוך שהוא מאפשר תנועה של 360 מעלות. בדלת מותקנת הוא יאפשר פתיחה של 180 מעלות. תלוי במיקום הדלת.

בציר מסופקים עוד ארבעה דסקיות בעובי 1 מ"מ שנועדות לסייע בכיוון הציר לגובה.

צירים לדלתות פלדה בנויים כך שהם גמישים ביכולת הכיוונון שלהם. ניתן לכוונם בארבעה כיוונים מהותיים.

לצדדים, לגובה, לרוחב, פנימה והחוצה מהמשקוף.

צירים-סמויים.png

צירים סמויים / צירים נסתרים לדלתות אלומיניום / דלתות פנים

ציר הבנוי משני חלקים עיקריים, שתי תושבות המתחברות לתושבת אחת במשקוף ותושבת אחת בדלת. הציר מאפשר תנועה של 180 מעלות. בדלת מותקנת הוא יאפשר פתיחה של כ - 180 מעלות, תלוי בסוג הדלת ובסוג המשקוף תלוי בסוג הדלת ובסוג המשקוף ובמיקום הדלת.

צירים נסתרים בעלי ארבע אפשרויות כיוונון, אולם אלו מוגבלים במידות האפשריות לכיוונון.

ציר שני חלקים לדלת כניסה אלומיניום או עץ

צירי ספר לדלתות ברזל ודלתות פנים

ציר ספר.png

ציר הבנוי יחידה אחת המורכבת מראש משני חלקים

ציר הבנוי משני חלקים עיקריים, שתי תושבות המתחברות לתושבת אחת במשקוף ותושבת אחת בדלת. הציר מאפשר תנועה של 180 מעלות. בדלת מותקנת הוא יאפשר פתיחה של כ - 180 מעלות, תלוי בסוג הדלת ובסוג המשקוף תלוי בסוג הדלת ובסוג המשקוף ובמיקום הדלת.

צירים אלו מוגבלים מאד באפשרות הכיוונון שלהם, הדרך לבצע כיוון מאלצת את פירוק הציר והרכבתו מחדש גבוה או נמוך בכ - 1 עד 2 מ"מ. לא ניתן לכוונם לרוחב.

כיוון קדימה או אחורה במשקוף מאלץ אף הוא פירוק מלא של הציר.

ציר הבנוי משתי יחידות אחת המורכבת בדלת והשנייה מורכבת במשקוף

צירי פייפ לדלתות פנים

ציר פייפ עליון ותחתון חד רגליים.png

ציר הבנוי משני חלקים עיקריים, שני עוגנים המתחברים בהברגה האחד למשקוף והשני לדלת, הציר מאפשר תנועה של 360 מעלות. בדלת מותקנת הוא יאפשר פתיחה של 180 מעלות. תלוי במיקום הדלת.

צירים אלו מגיעים בדלתות פנים והם מוגבלים באפשרות הכיוונון שלהם, הדרך לבצע כיוון מאלצת את הברגת תושבות הציר לכיוון סגירה או פתיחה. פתיחת או סגירת הציר במשקוף תרחיק או תקרב את הדלת למשקוף. פתיחת או סגירת הציר בדלת תצודד את הדלת. הכיוון לגובה מאלץ פרוק הדלת והרכבת דסקיות מרווח בין הצירים.

ציר פייפ מאובטח בפני תזוזה

ציר פייפ עליון ותחתון דו רגליים.png

ציר הבנוי משתי יחידות אחת המורכבת בדלת והשנייה מורכבת במשקוף

ציר הבנוי משני חלקים עיקריים, שני עוגנים המתחברים בהברגה האחד למשקוף והשני לדלת, הציר מאפשר תנועה של 360 מעלות. בדלת מותקנת הוא יאפשר פתיחה של 180 מעלות. תלוי במיקום הדלת.

המיוחד בציר הזה הוא שיש לכל תושבת גם פין מיוחד שמונע את תזוזת הציר, כמו כן, ניתן לכוון את הציר מבלי לפרק את הדלת בשתי רמות; צידוד הדלת וקירוב או הרחקה של הדלת מהמשקוף.

צירים אלו מגיעים בדלתות פנים והם מוגבלים באפשרות הכיוונון שלהם, הדרך לבצע כיוון מאלצת את הברגת תושבות הציר לכיוון סגירה או פתיחה. הכיוון לגובה מאלץ פרוק הדלת והרכבת דסקיות מרווח בין הצירים.

ציר הבנוי משתי יחידות אחת המורכבת בדלת והשנייה מורכבת במשקוף

ציר הבנוי משני חלקים עיקריים, שני עוגנים המתחברים בהברגה האחד למשקוף והשני לדלת, הציר מאפשר תנועה של 360 מעלות. בדלת מותקנת הוא יאפשר פתיחה של 180 מעלות. תלוי במיקום הדלת.

המיוחד בציר הזה הוא שיש לתושבת המשקוף גם פין מיוחד שמונע את תזוזת הציר, כמו כן, ניתן לכוון את הציר מבלי לפרק את הדלת בשתי רמות; צידוד הדלת וקירוב או הרחקה של הדלת מהמשקוף.

צירים אלו מגיעים בדלתות פנים והם מוגבלים באפשרות הכיוונון שלהם, הדרך לבצע כיוון מאלצת את הברגת תושבות הציר לכיוון סגירה או פתיחה. הכיוון לגובה מאלץ פרוק הדלת והרכבת דסקיות מרווח בין הצירים.

ציר הבנוי משתי יחידות אחת המורכבת בדלת והשנייה מורכבת במשקוף

צירי מאובטחים לדלתות פנים

ציר פייפ עליון דו רגלי.png
bottom of page