top of page

נספח הכנות ופעולות באחריות וע"ח הלקוח

כאשר רוכשים דלת כניסה לבית, ישנן הכנות ופעולות שעל הלקוח לדאוג לביצוען כל מנת שיהיה ניתן לבצע התקנה של הדלת בצורה יעילה ומהירה. לשם כך הכנו רשימה של הכנות ופעולות שיש לבצען לפני ואחרי ביצוע התקנת המשקוף.
 

1. פתיחת פתח אור להתקנת המשקוף.

   לעיתים יש צורך בחיתוך / ניסור בטון כאשר מבקשים להגדיל פתח קיים.

   בד"כ פתח האור נקבע בהליך הבניה - שלב השלד.

2. הכנת תשתית חשמל שתעבור מאזור הצירים של הדלת לארון התקשורת בבית. יש להעביר 

    צינור שרשורי 16 מ"מ.

קיר בלוקים ומשקוף.png

3. בתשתית יש להעביר כבל 6 CAT עם 8 גידים.

כבל CAT6.jpg

4. הכנת לפחות שני שקעים לחשמל בארון התקשורת, עבור המערכת.

5. לאחר סיום התקנת המשקוף, ביצוע יציקת המשקוף ושמירה על פילוסו.

6. תיקון ריצוף, עבודות טיח וצבע. (גמר).

הערות חשובות:

  • בדלת המותקנת במבנה קיים כגון בניין מגורים או בית בשיפוץ, על הלקוח חלה האחריות לוודא שיש לו מרצפות רזרביות או זהות. עליו לדאוג לביצוע פרוק הריצוף לפני התקנת המשקוף ותיקון הריצוף לאחר יציקת המשקוף.
     

  • בדירות מגורים בבניינים, על הלקוח לקחת בחשבון גם חיפויי קיר מקרמיקה או שיש או כל חומר אחר ולהבין שיהיה עליו לבצע השלמות או תיקונים בהתאם.

 

  • בהחלטה על הגדלת פתח קיים, חלה החובה והאחריות על הלקוח לבדוק את ייתכנות הדבר ע"י ייעוץ עם קונסטרקטור ו/או קבלן רשום ולקבל אישור כדין. לעולם לא תחול אחריות על יצרן הדלת / מתקין הדלת ומשווק הדלת, אין זה מסמכותם לאשר כאלו דברים.

להורדת הנספח בקובץ PDF

bottom of page