top of page

הוראות הזנת קוד של דלת חכמה עם מנעול מוטורה האיטלקי. ניתן להוריד את ההוראות בקובץ PDF

כיצד מזינים עוד קודים לאנשים שאנחנו רוצים לאפשר להם להיכנס בפתיחת דלת כניסה ראשית של הבית, כיצד מסירים קודים ואיך המערכת פועלת.

לנוחות מרבית מצורף קובץ PDF עם הוראות התפעול המלאות של מערכת הקודן.

 

bottom of page