top of page

סיון ואסף רכשו דירה חדשה שכבר הותקנה בה דלת כניסה של חברת רב בריח, הם נכנסו לשיפוץ בבית והחליטו להחליף את הדלת הכניסה ולשנות את הכניסה לדירה.

החיפוש של סיון ואסף אחר הדלת האידיאלית שתתאים להם טכנולוגית היה ארוך מסתבר. החברות השונות מציעות הרבה פתרונות יפים, אך אף אחת מהחברות לא הצליחה לתת פתרון של מנעול מסיבי וחכם הבנוי אינטגרלית בדלת עד שהם ראו את הפרסום שלנו בפייסבוק, משם, הכל הסטוריה.
גללו למטה וראו את השלבים של כל ההליך, צפו בהמלצה החמה שנתן לנו אסף שממש שמח לעשות לנו וידאו

1.jpeg

הסבר על הפעולות שצריך לבצע לפני קליטת המשקוף והדלת. זה רק נראה מפחיד, אבל כל העבודה בוצעה ביום אחד.

 

פרוק המשקוף הקיים והגדלת הפתח ופרוק ריצוף באזור הדלת - 3 שעות עבודה של הקבלן.

 

התקנת משקוף בניה עם ההכנות לקליטת חיווט חשמלי - מתח נמוך, 1.5 שעות.

 

יציקת המשקוף - 2 שעות.

 

המתנה לייבוש - 3 עד 4 שעות.

 

התקנת הדלת - 3 שעות כולל התקנת המערכת והפעלתה.

 

יום אחד אינטנסיבי וזהו.

לפעמים לא ניתן לסיים הכל ביום אחד, אז באים ביום אחר לביצוע החיבור החשמלי ופינישים.

 

הדלת חייבת להיות מותקנת באותו היום כדי שניתן יהיה לנעול את הבית / דירה.

3.jpeg
4.jpeg
5.jpeg
6.jpeg
bottom of page