top of page
Cheese & Wine

חג שבועות שמח ושקט לכל בית ישראל

אנחנו בדורמקס מאחלים לכל בית ישראל חג ביכורים שמח ושקט, חג של אחדות ואחווה, חיבור ואהבה, חג מתן תורה הוא חג בו קיבלנו את התורה במעמד הר סיני, לחג השבועות משמעויות רבות בהן אנחנו חגגים את חג הקציר, יום הביכורים ויום הקהל במקביל לקבלת עשרת הדברות.
בימים אלו, חג השבועות מקבל משנה תוקף וממחיש עד כמה עמנו מיוחד באחדותו בימים קשים ומורכבים אלו, ואנחנו מוכיחים לעולם ולעצמנו
שעם ישראל על כל רבדיו, יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, אנחנו העם הכי טוב בעולם.

logo-new עברית.png

ייצור דלתות כניסה, פתרונות חכמים עם דלתות מעוצבות

bottom of page